cart 0 items

Women's Health

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

$14.50

(GST Included)

Ba Zhen Wan 200 pills 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

$15.50

(GST Included)

Er Xian Tang 200pills 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula

$14.50

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination

$15.50

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸 Ginseng & Longan Combination

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination

$15.50

(GST Included)

GUI ZHI FU LING WAN 200 pills  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula

$14.50

(GST Included)

 Nei Xiao Luo Li Wan  200 pills 內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Polygonum & Cuscuta Formula

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Polygonum & Cuscuta Formula

$15.50

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Polygonum & Cuscuta Formula

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination

$15.50

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸 Dang-Gui Four Combination

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Ziziphus Formula

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Ziziphus Formula

$14.50

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹 Ginseng & Ziziphus Formula

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯

$15.50

(GST Included)

 Wen Jing Tang 200 pills 温經湯

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 散

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 散

$14.50

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 散

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸

$15.50

(GST Included)

Zhi Shen Yu Tai Wan 200 pills 滋腎育胎丸

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸

$15.50

(GST Included)

Zuo Gui Wan 200 pills 左 歸 丸

China Med - Blood Moving 2 Formula

China Med - Blood Moving 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Blood Moving 2  Formula (78 Capsules)
 • Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方
China Med - Clam the Spirit Formula

China Med - Clam the Spirit Formula

$37.90

(GST Included)

 • Clam the Spirit  Formula (78 Capsules)
 • Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹
China Med - Gyne Function 1 Formula

China Med - Gyne Function 1 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Gyne Function 1 Formula (78 Capsules)
 • Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方
China Med - Hair Growth Formula

China Med - Hair Growth Formula

$37.90

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊
China Med - Menopause 1 Formula

China Med - Menopause 1 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Menopause 1 Formula (78 Capsules)
 • Geng Nian Fang 更年方
China Med - Menopause 2 Formula

China Med - Menopause 2 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Menopause 2 Formula (78 Capsules)
 • Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方
China Med - Menstrual Relief Formula

China Med - Menstrual Relief Formula

$36.80

(GST Included)

 • Menstrual Relief Formula (78 Capsules)
 • Tong Jing Fang 痛經方
China Med - Motherhood 2 Formula

China Med - Motherhood 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood 2 Formula (78 Capsules)
 • Yang Sheng Cheng Yun Fang 養生成孕方
China Med - Motherhood FT-1 Formula

China Med - Motherhood FT-1 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood FT-1 Formula (78 Capsules)
 • Cu Luan cheng Yun Fang 促卵成孕方
China Med - Motherhood FT-2 Formula

China Med - Motherhood FT-2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood FT-2 Formula (78 Capsules)
 • An Gong Gu Tai Fang 安宫固胎方
China Med - PMS Formula

China Med - PMS Formula

$36.80

(GST Included)

 • PMS Formula (78 Capsules)
 • Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
 • Ba Zhen Tang 八珍湯
China Med - Qi Mover Formula

China Med - Qi Mover Formula

$37.90

(GST Included)

 • Qi Mover Formula (78 Capsules)
 • Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡舒肝湯
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Restore The Spleen Formula

China Med - Restore The Spleen Formula

$37.90

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯
China Med - Sexual Function Formula

China Med - Sexual Function Formula

$37.50

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯
China Med - Stress Relief 1 Formula

China Med - Stress Relief 1 Formula

$37.50

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散
China Med - Stress Relief 2 Formula

China Med - Stress Relief 2 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Stress Relief 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Yao San 逍遥散
China Med - Women's Formula

China Med - Women's Formula

$37.90

(GST Included)

 • Women's Formula (78 Capsules)
 • Nu Bao 女寳
My Cart

Your cart is currently empty