cart 0 items

Men's Health

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

$14.50

(GST Included)

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

$16.00

(GST Included)

Ba Ji Yin Yang Wan 200 pills 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

$15.00

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

$16.00

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - modified (BP057)

Previous Name - Polygonum & Cuscuta Formula

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

$15.00

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

$16.00

(GST Included)

You Gui Wan 200 pills 右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

$16.00

(GST Included)

Zhuang Yang Yi Jing Wan 200 pills 壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

300pills/ Bottle

Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

300 Pills/ Bottle

China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

$36.00

(GST Included)

 • Free Flow  Formula (78 Capsules)
 • Qian Lie Kang 前列康 (CM122)
China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

$37.00

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 (CM136)
China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

$37.00

(GST Included)

 • Men's Formula (78 Capsules)
 • Nan Bao 男寳 (CM160)
China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

$37.00

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 (CM112)
Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian)

Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian)

$53.25

(GST Included)

Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian)

Traditionally used to tonify the Shen (Kidneys), helps to balance and support the normal male physiology and function.

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
My Cart

Your cart is currently empty