cart 0 items

Black Pearl Pills

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula

$14.50

(GST Included)

An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Du Huo Jii Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula

Black Pearl Pills - Du Huo Jii Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula

$14.50

(GST Included)

Du Huo Jii Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula

Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination

Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination

$14.50

(GST Included)

Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination

$14.50

(GSTincluded)

Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination

Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula

Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula

$14.50

(GST Included)

Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula

$14.50

(GST Included)

Bao He Wan 200pills 保和丸  Citrus & Crataegus Formula

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Pu Tang 半夏厚朴湯(加味) Piellia & Magnolia Combination

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Pu Tang 半夏厚朴湯(加味) Piellia & Magnolia Combination

$14.50

(GST Included)

Ban Xia Hou Pu Tang (Jia Wei)  200 pills 半夏厚朴湯(加味)Piellia & Magnolia Combination

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

$14.50

(GST Included)

Ba Zhen Wan 200 pills 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination

$14.50

(GST Included)

Ba Ji Yin Yang Wan 200 pills 巴戟陰陽丸 Morinda Combination

Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula

Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula

$14.50

(GST Included)

Bi Min Gan Wan 200 pills 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula

Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination 

Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination 

$14.50

(GST Included)

   Er Chen Wan 200 pills 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination 

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

$15.50

(GST Included)

Er Xian Tang 200pills 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan  附桂八味丸 (金匱腎氣丸)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)

$14.50

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味)

$15.50

(GST Included)

Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 200 pills 附子理中丸(加味)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味)

$14.50

(GST Included)

Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei)  200 pillls  甘麥大棗丸(加味)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸

$15.50

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸

$15.50

(GST Included)

GUI ZHI FU LING WAN 200 pills  桂枝茯苓丸

Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸

Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸

$15.50

(GST included)

HUANG LIAN JIE DU WAN 200 pills 黃連解毒丸

Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹

Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹

$15.50

(GST Included)

HUO LUO XIAO LING DAN 200 pills  活絡效靈丹

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN  藿香正氣丸

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN 藿香正氣丸

$14.50

(GST Included)

HUO XIANG ZHENG QI WAN 200 pills 藿香正氣丸

Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸

Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸

$14.50

(GST Included)

Jia Wei Xiao Yao San 200 pills  加味逍遙丸

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸

$14.50

(GST Included)

Jian Pi Wan 200 pills 健 脾 丸

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯

$15.50

(GST Included)

Jin Gui Suan Zao Ren Tang 200 pills 金匱酸棗仁湯

Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸

Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸

$14.50

(GST Included)

Liu Wei Di Huang Wan 200 pills 六味地黃丸

Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula

Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula

$14.50

(GST Included)

Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula

Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸

Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸

$14.50

(GST Included)

Ming Mu Di Huang Wan 200 pills 明目地黃丸

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸

$14.50

(GST Included)

 Nei Xiao Luo Li Wan  200 pills 內消瘰癘丸

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散

$15.50

(GST Included)

 Ping Wei San  200 pills 平胃散

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei)  pills 七寶美髯丹(加味)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味)

$15.50

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味)

Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸

Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸

$14.50

(GST Included)

 Qi Ju Di Huang Wan 200 pills 杞菊地黃丸

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸

$14.50

(GST Included)

Run Chang Wan 200 pills 潤 腸 丸

Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei)  桑菊飲(加味)

Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei) 桑菊飲(加味)

$14.50

(GST Included)

 Sang Ju Yin (Jia Wei) 200 pills 桑菊飲(加味)

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  芍药甘草汤

Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  芍药甘草汤

$15.50

(GST Included)

Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草汤

Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散

Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散

$15.50

(GST Included)

 Shen Ling Bai Zhu San 200 pills 參苓白術散

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸

$14.50

(GST Included)

 Shen Qi Da Bu Wan 200 pills 參芪大補丸

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸

$14.50

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸

Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸

Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸

$15.50

(GST Included)

 Shu Gan Wan 200 pills 舒 肝 丸

Black Pearl Pills - Shu Jin Huo Xie Wan   舒筋活血丸

Black Pearl Pills - Shu Jin Huo Xie Wan   舒筋活血丸

$15.50

(GST Included)

Shu Jin Huo Xie Wan  200 pills 舒筋活血丸

Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan  四妙勇安丸(加味)

Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan  四妙勇安丸(加味)

$15.50

(GST Included)

Si Miao Yong An Wan 200 pills 四妙勇安丸(加味)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸

$15.50

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸

$15.50

(GST Included)

 Tao Hong Si Wu Wan 200 pills 桃紅四物丸

Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸

Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸

$14.50

(GST Included)

 Tian Ma Gou Teng Wan 200 pills 天麻鉤藤丸

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹

$14.50

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹

Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯

Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯

$14.50

(GST Included)

 Wen Dan Tang 200 pills 溫膽湯

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯

$15.50

(GST Included)

 Wen Jing Tang 200 pills 温經湯

Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散

Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散

$15.50

(GST Included)

Wu Ling San 200 pills 五苓散

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲

$15.50

(GST Included)

Wu Wei Xiao Du Yin 200 pills 五味消毒飲

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸

$15.50

(GST Included)

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 200 pills 香砂六君子丸

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸

$15.50

(GST Included)

 Xiang Sha Yang Wei Wan 200 pills 香砂養胃丸

Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸

Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸

$14.50

(GST Included)

 Xiao Chai Hu Wan 200 pills 小柴胡丸

Black Pearl Pills - Xiao Feng San 消 風 散

Black Pearl Pills - Xiao Feng San 消 風 散

$14.50

(GST Included)

 Xiao Feng San 200 pills 消 風 散

Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯

Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯

$15.50

(GST Included)

Xiao Qing Long Tang  200 pills 小青龍湯

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 散

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 散

$14.50

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 散

Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散

Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散

$15.50

(GST Included)

Xin Yi San 200 pills 辛 荑 散

Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯

Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯

$15.50

(GST Included)

Xuan Bi Tang 200 pills 宣 痹 湯

Black Pearl Pills - Xue Fu Zhu Yu Tang  血府逐瘀湯

Black Pearl Pills - Xue Fu Zhu Yu Tang  血府逐瘀湯

$15.50

(GST Included)

Xue Fu Zhu Yu Tang 200 pills 血府逐瘀湯

Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味)

Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味)

$15.50

(GST Included)

Yin Chen Hao Wan (Jia Wei) 200 pills 茵陳蒿丸(加味)

Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸

Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸

$15.50

(GST Included)

Yin Qiao Wan 200 pills 銀 翹 丸

Black Pearl Pills Yin Qiao Wan (12 pack) 銀 翹 丸

Black Pearl Pills Yin Qiao Wan (12 pack) 銀 翹 丸

$167.40

(GST Included)

Yin Qiao Wan 200 pills  (12 pack) 銀 翹 丸(一打裝)

10 % OFF our regular price!!

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸

$15.50

(GST Included)

You Gui Wan 200 pills 右歸丸

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散

$15.50

(GST Included)

Yu Ping Feng San  200 pills 玉屏風散

Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 知柏八味丸

Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 知柏八味丸

$14.50

(GST Included)

Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸

$15.50

(GST Included)

Zhi Shen Yu Tai Wan 200 pills 滋腎育胎丸

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)  止嗽散(加味)

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)  止嗽散(加味)

$16.50

(GST Included)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills 止嗽散(加味)

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)(12pack) 止嗽散(加味)

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)(12pack) 止嗽散(加味)

$178.20

(GST Included)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills (12pack) 止嗽散(加味)一打裝

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲

$15.50

(GST Included)

Zi Yin Gan Lu Yin 200 pills 滋陰甘露飲

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸

$15.50

(GST Included)

Zhuang Yang Yi Jing Wan 200 pills 壯陽益精丸

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸

$15.50

(GST Included)

Zuo Gui Wan 200 pills 左 歸 丸

My Cart

Your cart is currently empty