cart 0 items

Black Pearl Pills

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001)

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001)

$15.00

(GST Included)

An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

$16.00

(GST Included)

Ba Ji Yin Yang Wan 200 pills 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

$15.00

(GST Included)

Ba Zhen Wan 200 pills 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

$15.00

(GSTincluded)

Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

$15.00

(GST Included)

Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International range.

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

$15.00

(GST Included)

Bao He Wan 200pills 保和丸  Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

$15.00

(GST Included)

Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei)  200 pills 半夏厚朴湯(加味)Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

$15.00

(GST Included)

Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

Black Pearl Pills - Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

Black Pearl Pills - Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

$16.00

(GST Included)

Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

$16.00

(GST Included)

Bi Min Gan Wan 200 pills 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

$15.00

(GST Included)

   Er Chen Wan 200 pills 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

$16.00

(GST Included)

Er Xian Tang 200pills 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan  附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

$15.00

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味) Dangshen & Ginger Formula (BP070)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味) Dangshen & Ginger Formula (BP070)

$16.00

(GST Included)

Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 200 pills 附子理中丸(加味)Dangshen & Ginger Formula (BP070)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

$15.00

(GST Included)

Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei)  200 pillls  甘麥大棗丸(加味)Wheat & Jujube Combination (BP054)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

$16.00

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

$16.00

(GST Included)

GUI ZHI FU LING WAN 200 pills  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

$16.00

(GST included)

HUANG LIAN JIE DU WAN 200 pills 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

$16.00

(GST Included)

HUO LUO XIAO LING DAN 200 pills  活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN  藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN 藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

$15.00

(GST Included)

HUO XIANG ZHENG QI WAN 200 pills 藿香正氣丸 Agastache Formula

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International range.

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

$15.00

(GST Included)

Jia Wei Xiao Yao San 200 pills  加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

$15.00

(GST Included)

Jian Pi Wan 200 pills 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

$16.00

(GST Included)

Jin Gui Suan Zao Ren Tang 200 pills 金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

$15.00

(GST Included)

Liu Wei Di Huang Wan 200 pills 六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

$15.00

(GST Included)

Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

$15.00

(GST Included)

Ming Mu Di Huang Wan 200 pills 明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

$15.00

(GST Included)

 Nei Xiao Luo Li Wan  200 pills 內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

$16.00

(GST Included)

 Ping Wei San  200 pills 平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei)  pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

$16.00

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - modified (BP057)

Previous Name - Polygonum & Cuscuta Formula

Black Pearl Pills - QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula / Citrus & Arisaema Formula (BP018)

Black Pearl Pills - QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula / Citrus & Arisaema Formula (BP018)

$16.00

(GST Included)

QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula (BP018) 200pills 

Previous Name - Citrus & Arisaema Formula 

Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

$15.00

(GST Included)

 Qi Ju Di Huang Wan 200 pills 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

$15.00

(GST Included)

Run Chang Wan 200 pills 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei)  桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei) 桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

$15.00

(GST Included)

 Sang Ju Yin (Jia Wei) 200 pills 桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International range.

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

$16.00

(GST Included)

Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

$16.00

(GST Included)

 Shen Ling Bai Zhu San 200 pills 參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

$15.00

(GST Included)

 Shen Qi Da Bu Wan 200 pills 參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

$15.00

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

$16.00

(GST Included)

 Shu Gan Wan 200 pills 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

Black Pearl Pills - Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

Black Pearl Pills - Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

$16.00

(GST Included)

Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

Previously known as: Clematis & Stephania Formula

Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan (Jia Wei)  四妙勇安丸(加味) Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan (Jia Wei)  四妙勇安丸(加味) Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

$16.00

(GST Included)

Si Miao Yong An Wan (Jia Wei) 200 pills 四妙勇安丸(加味)Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

$16.00

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

$16.00

(GST Included)

 Tao Hong Si Wu Wan 200 pills 桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸 Gastrodia & Gambir Formula (BP024)

Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸 Gastrodia & Gambir Formula (BP024)

$15.00

(GST Included)

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International range.

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

$15.00

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

$15.00

(GST Included)

 Wen Dan Tang 200 pills 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

$16.00

(GST Included)

 Wen Jing Tang 200 pills 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

$16.00

(GST Included)

Wu Ling San 200 pills 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

$16.00

(GST Included)

Wu Wei Xiao Du Yin 200 pills 五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

$16.00

(GST Included)

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 200 pills 香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

$16.00

(GST Included)

 Xiang Sha Yang Wei Wan 200 pills 香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

$15.00

(GST Included)

 Xiao Chai Hu Wan 200 pills 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

$15.00

(GST Included)

 Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

$16.00

(GST Included)

Xiao Qing Long Tang  200 pills 小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

$15.00

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

$16.00

(GST Included)

Xin Yi San 200 pills 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

$16.00

(GST Included)

Xuan Bi Tang 200 pills 宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

Black Pearl Pills - Xue Fu Zhu Yu Tang  血府逐瘀湯 Persica & Cnidium Combination (BP034)

Black Pearl Pills - Xue Fu Zhu Yu Tang  血府逐瘀湯 Persica & Cnidium Combination (BP034)

$16.00

(GST Included)

Xue Fu Zhu Yu Tang 200 pills 血府逐瘀湯 Persica & Cnidium Combination (BP034)

Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味) Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味) Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

$16.00

(GST Included)

Yin Chen Hao Wan (Jia Wei) 200 pills 茵陳蒿丸(加味)

Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

$15.00

(GST Included)

Yin Qiao Wan 200 pills 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

$16.00

(GST Included)

You Gui Wan 200 pills 右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

$15.50

(GST Included)

Yu Ping Feng San  200 pills 玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

$15.00

(GST Included)

Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

$16.00

(GST Included)

Zhi Shen Yu Tai Wan 200 pills 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)  止嗽散(加味) Platycodon & Stemona Formula (BP086)

Black Pearl Pills - Zhi Sou San (Jia Wei)  止嗽散(加味) Platycodon & Stemona Formula (BP086)

$13.00

(GST Included)

OVER STOCKED ITEM! 35% OFF RRP!!!

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills 止嗽散(加味)Platycodon & Stemona Formula (BP086)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills (6pack) 止嗽散(加味)6盒裝 (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills (6pack) 止嗽散(加味)6盒裝 (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

$72.00

(GST Included)

OVER STOCKED ITEM! 40% OFF RRP!!!

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills (6pack) 止嗽散(加味)6盒裝 (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

$16.00

(GST Included)

Zi Yin Gan Lu Yin 200 pills 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

$16.00

(GST Included)

Zhuang Yang Yi Jing Wan 200 pills 壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

$16.00

(GST Included)

Zuo Gui Wan 200 pills 左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

My Cart

Your cart is currently empty