cart 0 items

ChinaMed Capsule

China Med - Acne Formula

China Med - Acne Formula

$36.20

(GST Included)

Acne Formula (78 Capsules)

An Chuang Ling 暗疮靈

Learn More
Qty:
China Med - Acute EczemaFormula

China Med - Acute EczemaFormula

$36.20

(GST Included)

Acute Eczema Formula (78 Capsules)

Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方

China Med - Anti-Inflamm. Formula

China Med - Anti-Inflamm. Formula

$36.20

(GST Included)

 • Anti-Inflamm.  Formula (78 Capsules)
 • Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯
China Med - Antitox 2 Formula

China Med - Antitox 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Antitox 2  Formula (78 Capsules)
 • Huang Lian Jie Du Tamg 黄連解毒湯
China Med - Antitox Formula

China Med - Antitox Formula

$36.20

(GST Included)

 • Antitox  Formula (78 Capsules)
 • Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯
China Med - Arthritis Formula

China Med - Arthritis Formula

$36.80

(GST Included)

 • Arthritis  Formula (78 Capsules)
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Jia Wei) 獨活寄生湯(加味)
China Med - Back & Knees Formula

China Med - Back & Knees Formula

$37.90

(GST Included)

 • Back & Knees  Formula (78 Capsules)
 • Yao Tui Tong Shen Xiao Fang 腰腿痛神效方
China Med - Blood Moving 2 Formula

China Med - Blood Moving 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Blood Moving 2  Formula (78 Capsules)
 • Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方
China Med - Blood Moving Formula

China Med - Blood Moving Formula

$36.80

(GST Included)

 • Blood Moving  Formula (78 Capsules)
 • Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯
China Med - Clam the Spirit Formula

China Med - Clam the Spirit Formula

$37.90

(GST Included)

 • Clam the Spirit  Formula (78 Capsules)
 • Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹
China Med - Cardiac Formula

China Med - Cardiac Formula

$37.90

(GST Included)

 • Cardiac Formula (78 Capsules)
 • Qiang Xi Shen Mai Jiao Nang 强心參麥膠囊
China Med - Cholesteral Formula

China Med - Cholesteral Formula

$37.40

(GST Included)

 • Cholesteerol Formula (78 Capsules)
 • tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方
China Med - Chronic Eczema Formula

China Med - Chronic Eczema Formula

$36.80

(GST Included)

 • Chronic Eczema Formula (78 Capsules)
 • Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散
China Med - Clear The Liver Formula

China Med - Clear The Liver Formula

$37.90

(GST Included)

 • Clear The Liver Formula (78 Capsules)
 • Qing Gan Qu Zhi Fang 清肝祛脂方
China Med - Chronic Sinus Formula

China Med - Chronic Sinus Formula

$36.50

(GST Included)

 • Chronic Sinus Formula (78 Capsules)
 • Guo Min Bi Yan Fang  過敏鼻炎方
China Med - Clear The Phlegm Formula

China Med - Clear The Phlegm Formula

$37.90

(GST Included)

 • Clear The Phlegm Formula (78 Capsules)
 • Wen Dan Tang  温膽湯
China Med - Clear Vision Formula

China Med - Clear Vision Formula

$37.90

(GST Included)

 • Clear Vision Formula (78 Capsules)
 • Qi Ju Di Huang Tang  杞菊地黄湯
China Med - CNF Relief Formula

China Med - CNF Relief Formula

$37.40

(GST Included)

 • CNF Relief Formula (78 Capsules)
 • Yin Qiao Sang Ju Gan Mao Ling  銀翹桑菊感冒靈
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Cough Clear Formula

China Med - Cough Clear Formula

$37.90

(GST Included)

 • Cough Clear Formula (78 Capsules)
 • Zhi Sou Hua Tan Te Xiao Fang  止嗽化痰特效方
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Cough Clear 2 Formula

China Med - Cough Clear 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Cough Clear 2  Formula (78 Capsules)
 • Qing Qi Hua Tan Zhi Ke Fang 清氣化痰止咳方
China Med - Defence Plus Formula

China Med - Defence Plus Formula

$38.90

(GST Included)

 • Defence Plus  Formula (78 Capsules)
 • Yu Ping Feng San 玉屏風散
China Med - Digest Aid Formula

China Med - Digest Aid Formula

$36.50

(GST Included)

 • Digest Aid  Formula (78 Capsules)
 • Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方
China Med - Digestive Tonic Formula

China Med - Digestive Tonic Formula

$37.90

(GST Included)

 • Digestive Tonic  Formula (78 Capsules)
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯
China Med - Empty Heat Formula

China Med - Empty Heat Formula

$36.50

(GST Included)

 • Empty Heat  Formula (78 Capsules)
 • Zhi Bai Ba Wei Tang 知柏八味湯
China Med - Energy Tonic Formula

China Med - Energy Tonic Formula

$36.80

(GST Included)

 • Energy Tonic  Formula (78 Capsules)
 • Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯
China Med - Free Flow Formula

China Med - Free Flow Formula

$36.50

(GST Included)

 • Free Flow  Formula (78 Capsules)
 • Qian Lie Kang 前列康
China Med - Glycemic Support Formula

China Med - Glycemic Support Formula

$36.80

(GST Included)

 • Glycemic Support  Formula (78 Capsules)
 • Jiang Tang Fang 降糖方
China Med - Gut Detox Formula

China Med - Gut Detox Formula

$37.90

(GST Included)

 • Gut Detox Formula (78 Capsules)
 • Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方
China Med - Gyne Function 1 Formula

China Med - Gyne Function 1 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Gyne Function 1 Formula (78 Capsules)
 • Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方
China Med - Hair Growth Formula

China Med - Hair Growth Formula

$37.90

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊
China Med - Hayfever Formula

China Med - Hayfever Formula

$36.80

(GST Included)

 • Hayfever Formula (78 Capsules)
 • Bi Min Gan Te Xiao Fang  鼻敏感特效方
China Med - Irritable Bowel Formula

China Med - Irritable Bowel Formula

$36.50

(GST Included)

 • Irritable Bowel Formula (78 Capsules)
 • Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)
China Med - Joint Ease 1 Formula

China Med - Joint Ease 1 Formula

$37.50

(GST Included)

 • Joint Ease 1 Formula (78 Capsules)
 • Shu Jing Huo Xue Tang 舒筋活血湯
China Med - Liver Detox Formula

China Med - Liver Detox Formula

$37.50

(GST Included)

 • Liver Detox Formula (78 Capsules)
 • Hu Gan Jie Du Fang 護肝解毒方
China Med - Liver Tonic Formula

China Med - Liver Tonic Formula

$37.50

(GST Included)

 • Liver Tonic Formula (78 Capsules)
 • Gan Fu Kang 肝復康
China Med - Lung Function 1 Formula

China Med - Lung Function 1 Formula

$38.50

(GST Included)

 • Lung Function 1  Formula (78 Capsules)
 • Xuan Fei Tan Chuan Fang 宣肺痰喘方
China Med - Lung Function 2 Formula

China Med - Lung Function 2 Formula

$37.50

(GST Included)

 • Lung Function 2  Formula (78 Capsules)
 • Fu Zheng Ding Chuan Fang 扶正定喘方
China Med - Men's Formula

China Med - Men's Formula

$37.90

(GST Included)

 • Men's Formula (78 Capsules)
 • Nan Bao 男寳
China Med - Menopause 1 Formula

China Med - Menopause 1 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Menopause 1 Formula (78 Capsules)
 • Geng Nian Fang 更年方
China Med - Menopause 2 Formula

China Med - Menopause 2 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Menopause 2 Formula (78 Capsules)
 • Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方
China Med - Menstrual Relief Formula

China Med - Menstrual Relief Formula

$36.80

(GST Included)

 • Menstrual Relief Formula (78 Capsules)
 • Tong Jing Fang 痛經方
China Med - Mood-Uplift 2 Formula

China Med - Mood-Uplift 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Mood-Uplift 2 Formula (78 Capsules)
 • Jie Yu Fang 解鬱方
China Med - Mood-Uplift Formula

China Med - Mood-Uplift Formula

$36.50

(GST Included)

 • Mood-Uplift Formula (78 Capsules)
 • Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方
China Med - Motherhood 2 Formula

China Med - Motherhood 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood 2 Formula (78 Capsules)
 • Yang Sheng Cheng Yun Fang 養生成孕方
China Med - Motherhood Formula

China Med - Motherhood Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood Formula (78 Capsules)
 • Nuan Gong Cheng Yun Fang 暖宫成孕方
China Med - Motherhood FT-1 Formula

China Med - Motherhood FT-1 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood FT-1 Formula (78 Capsules)
 • Cu Luan cheng Yun Fang 促卵成孕方
China Med - Motherhood FT-2 Formula

China Med - Motherhood FT-2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Motherhood FT-2 Formula (78 Capsules)
 • An Gong Gu Tai Fang 安宫固胎方
China Med - Neck & Shoulder Formula

China Med - Neck & Shoulder Formula

$37.90

(GST Included)

 • Neck & Shoulder Formula (78 Capsules)
 • Jing Jian Qu Tong Fang 頸肩祛痛方 
China Med - Weight Management Formula

China Med - Weight Management Formula

$36.80

(GST Included)

 • Weight Management Formula (78 Capsules)
 • Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 
China Med - Nourish the Blood Formula

China Med - Nourish the Blood Formula

$37.90

(GST Included)

 • Nourish The Blood Formula (78 Capsules)
 • Si Wu Tang 四物湯
China Med - Osteo Support Formula

China Med - Osteo Support Formula

$37.90

(GST Included)

 • Osteo Support Formula (78 Capsules)
 • Gu Zhi Shu Song Jiao Nang 骨質疏鬆膠囊
China Med - Pain Less Formula

China Med - Pain Less Formula

$37.90

(GST Included)

 • Pain-Less Formula (78 Capsules)
 • Zhen Tong Yao Fang 鎮痛要方
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Peaceful Sleep Formula

China Med - Peaceful Sleep Formula

$36.50

(GST Included)

 • Peaceful Sleep Formula (78 Capsules)
 • An Shen ning Ye Fang 安神寧夜方
China Med - PMS Formula

China Med - PMS Formula

$36.80

(GST Included)

 • PMS Formula (78 Capsules)
 • Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯
China Med - Pressure Down Formula

China Med - Pressure Down Formula

$37.90

(GST Included)

 • Pressure Down Formula (78 Capsules)
 • Jiang Ya Fang 降壓方
China Med - Psora-Clear Formula

China Med - Psora-Clear Formula

$38.50

(GST Included)

 • Psora-Clear Formula (78 Capsules)
 • Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula

$37.90

(GST Included)

 • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
 • Ba Zhen Tang 八珍湯
China Med - Qi and Blood Tonic Formula

China Med - Qi and Blood Tonic Formula

$37.90

(GST Included)

 • Qi and Blood Tonic Formula (78 Capsules)
 • Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯
China Med - Qi Mover Formula

China Med - Qi Mover Formula

$37.90

(GST Included)

 • Qi Mover Formula (78 Capsules)
 • Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡舒肝湯
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Reflux and Dyspepsia Formula

China Med - Reflux and Dyspepsia Formula

$37.90

(GST Included)

 • Reflux and Dyspepsia Formula (78 Capsules)
 • He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方
China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula

China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula

$37.90

(GST Included)

 • Rehmannia Eight Vitality Formula (78 Capsules)
 • Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯
China Med - Resistance 2 Formula

China Med - Resistance 2 Formula

$37.50

(GST Included)

 • Resistance 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Resistance Formula

China Med - Resistance Formula

$37.90

(GST Included)

 • Resistance Formula (78 Capsules)
 • Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯
China Med - Restore The Spleen Formula

China Med - Restore The Spleen Formula

$37.90

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯
China Med - Settle The Emotions Formula

China Med - Settle The Emotions Formula

$37.90

(GST Included)

 • Settle The Emotions Formula (78 Capsules)
 • Yi Gan San 抑肝散
China Med - Sexual Function Formula

China Med - Sexual Function Formula

$37.50

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯
China Med - Sinus A - C Formula

China Med - Sinus A - C Formula

$37.50

(GST Included)

 • Sinus A - C Formula (78 Capsules)
 • Bi Yuan Tong Qiao Fang 鼻淵通竅方
China Med - Skin Detox Formula

China Med - Skin Detox Formula

$36.80

(GST Included)

 • Skin Detox Formula (78 Capsules)
 • Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Sports Injury Formula

China Med - Sports Injury Formula

$37.90

(GST Included)

 • Sports Injury Formula (78 Capsules)
 • Die Da Fang 跌打方
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Stress Relief 1 Formula

China Med - Stress Relief 1 Formula

$37.50

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散
China Med - Stress Relief 2 Formula

China Med - Stress Relief 2 Formula

$36.50

(GST Included)

 • Stress Relief 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Yao San 逍遥散
China Med - Thyrotone Formula

China Med - Thyrotone Formula

$37.90

(GST Included)

 • Thyrotone Formula (78 Capsules)
 • Jia Di Fang 甲低方
China Med - Uro Clear Formula

China Med - Uro Clear Formula

$37.90

(GST Included)

 • Uro-Clear Formula (78 Capsules)
 • Ba Zheng Tong Lin Fang 八正通淋方
China Med - Women's Formula

China Med - Women's Formula

$37.90

(GST Included)

 • Women's Formula (78 Capsules)
 • Nu Bao 女寳
China Med - Yin Tonic Formula

China Med - Yin Tonic Formula

$36.50

(GST Included)

 • Yin Tonic Formula (78 Capsules)
 • Liu Wei Di Huang Tang 六味地黄湯
My Cart

Your cart is currently empty