cart 0 items

Immune/ Energy Booster

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

$14.50

(GSTincluded)

Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

$14.50

(GST Included)

 Shen Qi Da Bu Wan 200 pills 參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

$14.50

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

$15.50

(GST Included)

Yu Ping Feng San  200 pills 玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Formula (Shen Qi Da Bu Wan 參氣大補丸)

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Formula (Shen Qi Da Bu Wan 參氣大補丸)

$23.80

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Formula (Shen Qi Da Bu Wan 參氣大補丸)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Ginseng & Danggui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸)

Cathay Herbal Ginseng & Danggui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸)

$23.80

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Danggui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Jade Screen Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散)

Cathay Herbal Jade Screen Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散)

$23.80

(GST Included)

Cathay Herbal Jade Screen Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:Out of Stock
Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯)

Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯)

$23.80

(GST Included)

Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯)

300 Pills/ Bottle

China Med - Defence Plus Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散 CM192)

China Med - Defence Plus Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散 CM192)

$38.90

(GST Included)

  • Defence Plus  Formula (78 Capsules)
  • Yu Ping Feng San 玉屏風散 (CM192)
China Med - Energy Tonic Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 CM139)

China Med - Energy Tonic Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 CM139)

$36.80

(GST Included)

  • Energy Tonic  Formula (78 Capsules)
  • Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 (CM139)
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

$37.90

(GST Included)

  • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
  • Ba Zhen Tang 八珍湯 (CM165)
China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula (Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 CM166)

China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula (Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 CM166)

$37.90

(GST Included)

  • Rehmannia Eight Vitality Formula (78 Capsules)
  • Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 (CM166)
China Med - Resistance Formula (Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 CM117)

China Med - Resistance Formula (Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 CM117)

$37.90

(GST Included)

  • Resistance Formula (78 Capsules)
  • Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 (CM117)
My Cart

Your cart is currently empty