cart 0 items

Digestive Health

Well Herb - Haemorrhoid (High Strength) capsules 匯康 (强力) 痔根斷 - 60 capsules

Well Herb - Haemorrhoid (High Strength) capsules 匯康 (强力) 痔根斷 - 60 capsules

$16.50

(GST Included)

Well Herb - Haemorrhoid (High Strength) capsules 匯康 (强力) 痔根斷 - 60 capsules

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

$15.00

(GSTincluded)

Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

$15.00

(GST Included)

Bao He Wan 200pills 保和丸  Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

$15.00

(GST Included)

Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei)  200 pills 半夏厚朴湯(加味)Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN 藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN 藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

$15.00

(GST Included)

HUO XIANG ZHENG QI WAN 200 pills 藿香正氣丸 Agastache Formula

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International range.

Learn More
Qty:Out of Stock
Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

$15.00

(GST Included)

Jian Pi Wan 200 pills 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

$16.00

(GST Included)

 Ping Wei San  200 pills 平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

$15.00

(GST Included)

Run Chang Wan 200 pills 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

$16.00

(GST Included)

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 200 pills 香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

$16.00

(GST Included)

 Xiang Sha Yang Wei Wan 200 pills 香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Cathay Herbal Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正氣丸 CH082)

Cathay Herbal Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正氣丸 CH082)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正氣丸 CH082)

300 pillls/ Bottle

Cathay Herbal Aquilaria Formula (Chen Xiang Hua Qi Wan 沉香化氣丸 CH032)

Cathay Herbal Aquilaria Formula (Chen Xiang Hua Qi Wan 沉香化氣丸 CH032)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Aquilaria Formula (Chen Xiang Hua Qi Wan 沉香化氣丸 CH032)

300 pills/Bottle

Cathay Herbal Bupleurum & Zhi Shi Formula (Si Ni San 四逆散 CH330)

Cathay Herbal Bupleurum & Zhi Shi Formula (Si Ni San 四逆散 CH330)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Bupleurum & Zhi Shi Formula (Si Ni San 四逆散 CH330)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan 保和丸 CH026)

Cathay Herbal Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan 保和丸 CH026)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan 保和丸 CH026)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Crataegus Formula  (Shan Zha Jiang Zhi Wan 山楂降脂丸 CH503)

Cathay Herbal Crataegus Formula  (Shan Zha Jiang Zhi Wan 山楂降脂丸 CH503)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Crataegus Formula  (Shan Zha Jiang Zhi Wan 山楂降脂丸 CH503)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Cyperus & Cardamon Formula (Xiang Sha Yang Wei Wan香砂養胃丸 CH313)

Cathay Herbal Cyperus & Cardamon Formula (Xiang Sha Yang Wei Wan香砂養胃丸 CH313)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Cyperus & Cardamon Formula (Xiang Sha Yang Wei Wan香砂養胃丸 CH313)300 Pills/ Bottle

Product discontinued.

This formula is available in our Herbal International/ Black Pearl ranges.

Substitute Products:

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083) 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Cathay Herbal Four Major Herbs Combination (Si Jun Zi Wan 四君子丸 CH167)

Cathay Herbal Four Major Herbs Combination (Si Jun Zi Wan 四君子丸 CH167)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Four Major Herbs Combination (Si Jun Zi Wan 四君子丸 CH167)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Combination (Bu Zhong Yi Qi Wan 補中益氣丸 CH029)

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Combination (Bu Zhong Yi Qi Wan 補中益氣丸 CH029)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Astragalus Combination (Bu Zhong Yi Qi Wan 補中益氣丸 CH029)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Ginseng & Citrus Combination (Jian Pi Wan 健脾丸 CH306)

Cathay Herbal Ginseng & Citrus Combination (Jian Pi Wan 健脾丸 CH306)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Citrus Combination (Jian Pi Wan 健脾丸 CH306)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Ginseng & Ginger Formula (Li Zhong Wan 理中丸 CH101)

Cathay Herbal Ginseng & Ginger Formula (Li Zhong Wan 理中丸 CH101)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Ginger Formula (Li Zhong Wan 理中丸 CH101)300 Pillls/ Bottle

Discontinued Product

Substitute Products:

Cathay Herbal - Four Major Herbs Combination (Si Jun Zi Wan 四君子丸 CH167)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味) Dangshen & Ginger Formula (BP070)

Learn More
Qty:Out of Stock
Cathay Herbal Ginseng & Longan Combination (Gi Pi Wan 歸脾丸 CH072)

Cathay Herbal Ginseng & Longan Combination (Gi Pi Wan 歸脾丸 CH072)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Longan Combination (Gi Pi Wan 歸脾丸 CH072)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Magnolia & Ginger Combination (Ping Wei San 平胃散 CH131)

Cathay Herbal Magnolia & Ginger Combination (Ping Wei San 平胃散 CH131)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Magnolia & Ginger Combination (Ping Wei San 平胃散 CH131)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯 CH191)

Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯 CH191)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 香砂六君子湯 CH191)

300 Pills/ Bottle

Cathay Herbal Six Major Herbs Combination (Liu Jun Zi Wan 六君子丸 CH102)

Cathay Herbal Six Major Herbs Combination (Liu Jun Zi Wan 六君子丸 CH102)

$26.50

(GST Included)

Cathay Herbal Six Major Herbs Combination (Liu Jun Zi Wan 六君子丸 CH102)

300 Pills/ Bottle

China Med - Cholesteral Formula (Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 CM152)

China Med - Cholesteral Formula (Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 CM152)

$38.50

(GST Included)

 • Cholesteerol Formula (78 Capsules)
 • Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 (CM152)
Learn More
Qty:Out of Stock
China Med - Clear The Phlegm Formula (Wen Dan Tang  温膽湯 CM180)

China Med - Clear The Phlegm Formula (Wen Dan Tang  温膽湯 CM180)

$37.00

(GST Included)

 • Clear The Phlegm Formula (78 Capsules)
 • Wen Dan Tang  温膽湯 (CM180)
China Med - Digest Aid Formula (Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 CM102)

China Med - Digest Aid Formula (Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 CM102)

$36.00

(GST Included)

 • Digest Aid  Formula (78 Capsules)
 • Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 (CM102)
China Med - Digestive Tonic Formula (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 CM155)

China Med - Digestive Tonic Formula (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 CM155)

$37.00

(GST Included)

 • Digestive Tonic  Formula (78 Capsules)
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 (CM155)
China Med - Glycemic Support Formula (Jiang Tang Fang 降糖方 CM115)

China Med - Glycemic Support Formula (Jiang Tang Fang 降糖方 CM115)

$37.00

(GST Included)

 • Glycemic Support  Formula (78 Capsules)
 • Jiang Tang Fang 降糖方 (CM115)
China Med - Gut Detox Formula (Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 CM145)

China Med - Gut Detox Formula (Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 CM145)

$38.90

(GST Included)

 • Gut Detox Formula (78 Capsules)
 • Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 (CM145)
China Med - Irritable Bowel Formula (Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)CM128)

China Med - Irritable Bowel Formula (Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)CM128)

$36.00

(GST Included)

 • Irritable Bowel Formula (78 Capsules)
 • Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)(CM128)
China Med - Weight Management Formula (Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 CM114)

China Med - Weight Management Formula (Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 CM114)

$37.50

(GST Included)

 • Weight Management Formula (78 Capsules)
 • Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 (CM114)
China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

$32.50

(GST Included)

 • Reflux and Dyspepsia Formula (78 Capsules)
 • He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 (CM137)

Expiry Date: 20/09/2022

Limited Stock

China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

$37.00

(GST Included)

 • Reflux and Dyspepsia Formula (78 Capsules)
 • He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 (CM137)
China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

$37.00

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯 (CM168)
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) hoelen Five Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) hoelen Five Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) Hoelen Five Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 200 pills

My Cart

Your cart is currently empty