cart 0 items

Chinese Medicine- Herbal International 中藥國際

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bai He Gu Jin Tang (百合固金丸) Lily Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bai He Gu Jin Tang (百合固金丸) Lily Combination

$18.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Bai He Gu Jin Tang (百合固金丸) Lily Combination 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (半夏白朮天麻丸) Pinellia & Gastrodia Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ban Xia Hou Po Tang (半夏厚樸丸 ) Pinellia & Magnolia Combination 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Bao He Wan (保和丸) Citrus & Crataegus Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bu Yang Huan Wu Tang (補陽還伍湯) Astragalus Anti-apoplexy Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Bu Yang Huan Wu Tang (補陽還伍湯) Astragalus Anti-apoplexy Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Bu Yang Huan Wu Tang (補陽還伍湯) Astragalus Anti-apoplexy Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Chuan Xiong Cha Tiao San  (川芎茶調散) Cnidium & Tea Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Chuan Xiong Cha Tiao San  (川芎茶調散) Cnidium & Tea Formula

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Chuan Xiong Cha Tiao San  (川芎茶調散) Cnidium & Tea Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ding Chuan Tang (定喘丸) Platycodon & Ginkgo Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ding Chuan Tang (定喘丸) Platycodon & Ginkgo Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Ding Chuan Tang (定喘丸) Platycodon & Ginkgo Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Fang Feng Tong Sheng San ( 防風通聖散) Siler & Platycodon Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Fang Feng Tong Sheng San ( 防風通聖散) Siler & Platycodon Formula

$18.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Fang Feng Tong Sheng San ( 防風通聖散) Siler & Platycodon Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正氣丸) Agastache Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jian Pi Wan (健脾丸) Codonopsis & Citrus Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula

$20.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Long Dan Xie Gan Wan (龍膽瀉肝丸) Gentiana Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Long Dan Xie Gan Wan (龍膽瀉肝丸) Gentiana Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Long Dan Xie Gan Wan (龍膽瀉肝丸) Gentiana Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Nei Xiao Luo Li Wan (內消瘰癘丸) Fritillaria & Figwort Combination 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Nei Xiao Luo Li Wan (內消瘰癘丸) Fritillaria & Figwort Combination 

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Nei Xiao Luo Li Wan (內消瘰癘丸) Fritillaria & Figwort Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qi Ju Di Huang Wan (杞菊地黃丸) Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qi Ju Di Huang Wan (杞菊地黃丸) Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qi Ju Di Huang Wan (杞菊地黃丸) Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qing Qi Hua Tan Wan  (清氣化痰丸) Citrus & Platycodon Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qing Qi Hua Tan Wan  (清氣化痰丸) Citrus & Platycodon Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Qing Qi Hua Tan Wan  (清氣化痰丸) Citrus & Platycodon Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Sang Ju Yin  (桑菊飲) Morus & Chrysanthemum Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Sang Ju Yin  (桑菊飲) Morus & Chrysanthemum Combination

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Sang Ju Yin  (桑菊飲) Morus & Chrysanthemum Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Shi Quan Da Bu Wan  (十全大補丸) Ginseng & Danggui Ten Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Shi Quan Da Bu Wan  (十全大補丸) Ginseng & Danggui Ten Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Shi Quan Da Bu Wan  (十全大補丸) Ginseng & Danggui Ten Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Shu Jin Huo Xue Wan  (舒筋活血丸) Clematis & Stephania Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Shu Jin Huo Xue Wan  (舒筋活血丸) Clematis & Stephania Combination

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Shu Jin Huo Xue Wan  (舒筋活血丸) Clematis & Stephania Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Ma Gou Teng Yin  (天麻勾藤丸) Gastrodia & Gambir Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Ma Gou Teng Yin  (天麻勾藤丸) Gastrodia & Gambir Combination

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tian Ma Gou Teng Yin  (天麻勾藤丸) Gastrodia & Gambir Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination

$18.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) hoelen Five Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) hoelen Five Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Ling San  (五苓散 ) Hoelen Five Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂養胃丸) Cypenrus & Cardamom Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Qing Long Wan  (小青龍丸) Minor Blue Dragon Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Qing Long Wan  (小青龍丸) Minor Blue Dragon Combination

$18.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xiao Qing Long Wan  (小青龍丸) Minor Blue Dragon Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xin Yi San  (辛荑丸) Magnolia Flower Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xin Yi San  (辛荑丸) Magnolia Flower Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xin Yi San  (辛荑丸) Magnolia Flower Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xuan Bi Tang  (宣痹湯) Stephania & Blue Atractylodes Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xuan Bi Tang  (宣痹湯) Stephania & Blue Atractylodes Combination

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xuan Bi Tang  (宣痹湯) Stephania & Blue Atractylodes Combination 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xue Fu Zhu Yu Tang  (血府逐瘀丸) Angelica & Sanchi Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xue Fu Zhu Yu Tang  (血府逐瘀丸) Angelica & Sanchi Combination

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Xue Fu Zhu Yu Tang  (血府逐瘀丸) Angelica & Sanchi Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Yang Yin Jiang Ya Wan  (養陰降壓丸) Achyranthes & Eucommia Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Yang Yin Jiang Ya Wan  (養陰降壓丸) Achyranthes & Eucommia Formula

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yang Yin Jiang Ya Wan  (養陰降壓丸) Achyranthes & Eucommia Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yang Yin Qing Fei Wan  (養陰清肺丸) Fritillaria & Ophiopogon Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yang Yin Qing Fei Wan  (養陰清肺丸) Fritillaria & Ophiopogon Formula

$19.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yang Yin Qing Fei Wan  (養陰清肺丸) Fritillaria & Ophiopogon Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yin Qiao Wan  (銀翹丸) Lonicera & Forsythia Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yin Qiao Wan  (銀翹丸) Lonicera & Forsythia Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yin Qiao Wan  (銀翹丸) Lonicera & Forsythia Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Yu Ping Feng San  (玉屏風散) Jade Screen Formula 

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Yu Ping Feng San  (玉屏風散) Jade Screen Formula 

$17.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Yu Ping Feng San  (玉屏風散) Jade Screen Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zhi Bai Di Huang Wan  (知柏八味丸) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zhi Bai Di Huang Wan  (知柏八味丸) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination

$16.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zhi Bai Di Huang Wan  (知柏八味丸) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zhi Sou San  (止嗽散) platycodon & Stemona Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zhi Sou San  (止嗽散) platycodon & Stemona Formula

$18.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zhi Sou San  (止嗽散) Platycodon & Stemona Formula 200 pills

Learn More
Qty:Out of Stock
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula 200 pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula 200 pills

My Cart

Your cart is currently empty